ਨਜ਼ਮ: ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ
ਏਥੇ ਰੱਖ
..........
ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਨਾਓ, ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਓ
ਦਸ ਦਸੰਬਰ
ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ?
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ!
ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ।
ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਹਨ
ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਹਨ
ਕਈ ਜਾਗਦੇ ਹਨ
ਕਈ ਸੌਂਦੇ ਹਨ
..................
ਅੱਜ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਖਿੱਲਰ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ
ਫਿਰ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ?
ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ......
ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ!
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ?
ਚਲੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਦਸ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ
..............
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ
ਏਥੇ ਰੱਖ।

(੧੦ ਦਸੰਬਰ ੨੦੦੭)
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!