ਨਜ਼ਮ-ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ........

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ
ਜਦ ਜਨਮਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਕੇ,
ਪਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ,
ਸ਼ਾਂਤ, ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਹੋਈ
ਲਹਿਰ ਵਾਂਗਰਾਂ,
ਜਦ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ
ਪੈਰ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ
ਲੱਦੀ,
ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਬੀ,
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗ!
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!