ਗੀਤ - ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ ....."ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ"      
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, 
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, 
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵਾਰਿਆ
ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਦੇ, ਲੁਕ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਚੰਨਾਂ
ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ
ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ ਜੱਗ, 
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ, 
ਬੋਲੀਂ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ

ਤੋੜੀਂ ਨਾ ਸੱਜਣ ਦਿਲ, ਲਾ ਕੇ ਨਿਭਾਈਂ ਵੇ
ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਰਾਰ ਚੰਨਾਂ, ਤੋੜ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਂ ਵੇ
ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂ,
ਤੇਰਾ ਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਚੰਨਾਂ, 
ਜਾਣਾ ਨਈਂ ਸਹਾਰਿਆ
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, 
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਉਂਨਾ ਕਰੀਂ ਵੇ
ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਹਿਕੀਂ ਸਦਾ, ਘਟਾ ਬਣ ਵਰ੍ਹੀਂ ਵੇ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ, 
ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, 
ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, 
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ

ਸਾਹਵਾਂ ਤੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੋਹ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਨਸ਼ਿਆਉਂਦਾ ਵੇ
ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾਂ ਸੁਣ, 
ਪਾਵੀਂ ਨਾ ਵੇ ਚੰਨਾਂ ਸੁਣ, 
ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਰਿਆਂ
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, 
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ

'ਕੰਗ' ਵੇ ਹਾਏ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵਸਲਾਂ ਦੀ
'ਕਮਲ' ਦੀਵਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੀ
'ਕੰਗਾਂ' ਵਿੱਚ ਵੱਸਣਾ ਏ, 
ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੱਸਣਾ ਏ, 
ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ, 
ਤਾਰਿਆ ਵੇ ਤਾਰਿਆ
ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ

31 ਅਗਸਤ 2003, 1:00 ਸਵੇਰ
Post a Comment

Popular posts from this blog

ਕਵਿਤਾ: ਮਾਂ......

ਕਵਿਤਾ: ਰੱਖੜੀ....

ਕਵਿਤਾ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਸੀ!